Towarzysz, który pogarsza samopoczucie. Wampir emocjonalny

Towarzysz, który pogarsza samopoczucie. Wampir emocjonalny

Człowiek zazwyczaj stara się otaczać osobami, w których towarzystwie czuje się dobrze i jest zrelaksowany. Nie w każdej relacji odczuwamy pozytywne emocje. Wydawałoby się, że jest to naturalne, ponieważ trudno oczekiwać od otoczenia, że każdy z każdym będzie tworzył miłą atmosferę.  Jednak po spotkaniu lub dłuższym przebywaniu z pewnymi osobami, czujemy się zmęczeni psychicznie, wyczerpani i mamy bardzo złe samopoczucie. Jakby ktoś wyssał z nas życiową energię.  Podejrzenie, że ktoś sprawił, że mamy gorszy nastrój jest właściwe.

Kim jest wampir emocjonalny?

Czasem na drodze człowieka staje osoba, w której towarzystwie nie tylko nie najlepiej czuje się i nie lubi tego kogoś, ale dostrzega, że przebywanie z tym kimś wysysa energię, nie pozwala pozytywnie myśleć, pozbawia radości życia i poczucia własnej wartości.  Osobę, która wzbudza powyżej opisane odczucia, nazywa się w psychologii wampirem emocjonalnym. Jest to bardzo ciekawe określenie i dobrze oddające postępowanie takiego człowieka.  Mityczna postać wampira wypijała ze swojej ofiary krew po to, aby się nią karmić i funkcjonować w nocy. Wampir emocjonalny wysysa z człowieka pozytywną energię, powoduje zmęczenie, przygnębienie, obniżenie poczucia własnej wartości, niewiarę w siebie. To zręczny manipulator, choć czasami nie ma pojęcia, że działa na ich w ten sposób i robi to nieświadomie.

Kto może być wampirem emocjonalnym?

To osoby, które manipulują uczuciami i nieraz stosują szantaż emocjonalny. Zdobywają uwagę innych poprzez próby siłowego wymuszenia uwagi. Wampir emocjonalny krytykuje wybory innych, uprzykrza życie, odbiera innym ochotę do życia, nie cieszy się z sukcesów członków rodziny lub przyjaciół. Wymusza na swoich towarzyszach postawę wycofania, braku entuzjazmu, pustki w środku. Swoim zachowaniem doprowadza do tego, że osoby, z którymi ma styczność zaczynają wątpić w swoje sukcesy i przestają okazywać radość. Wampirem emocjonalnym może być osoba w najbliższym otoczeniu: partner, czy zbyt wymagający rodzic, kolega, koleżanka. Może być nim dorosły człowiek, który jako dziecko był uznawany za „niegrzeczne” i otrzymywał za mało miłości i zainteresowania ze strony dorosłych. Aby przykuć ich uwagę, był nieposłuszny i smutny. Wampirem emocjonalnym jest najczęściej osoba o niskiej samoocenie lub cierpiąca na depresję.

Jak nie poddać się wampirowi emocjonalnemu?

Nie wolno wierzyć w to, co mówi wampir energetyczny. Najlepszą obroną przed tego typu osobą jest stanowcze reagowanie na jego słowa i niepozwalanie na przekraczanie swojej granicy. Jeżeli relacja jest bardzo toksyczna, to warto zerwać kontakt z taką osobą.

Nikt nie ma prawa żądać od drugiej osoby, aby brała na siebie kłopoty i zmartwienia kogoś innego. Najostrzejszą formą działań wampira emocjonalnego jest przemoc psychiczna: zastraszanie, groźby, manipulowanie poczuciem winy, upokarzanie. W skrajnych przypadkach zwłaszcza w relacjach rodzic/dziecko lub w związku może dojść do przemocy fizycznej.

Rekomendowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *