Kim jest neurotyk? Co to jest neurotyczność?

Kim jest neurotyk? Co to jest neurotyczność?

Neurotyk to osoba, która bardzo się boi i przez cały czas jest zmartwiona, pomimo to, że nie ma do tego żadnych uzasadnionych podstaw. Neurotyk jest człowiekiem bardzo drażliwym, który stosunkowo łatwo wpada w złość. Dodatkowo łatwiej doświadcza negatywnych stanów emocjonalnych niż pozytywnych, co bywa dla neurotyka uciążliwe.

W związku neurotyczność objawia się silną potrzebą okazywania miłości oraz lękiem przed utratą ukochanej osoby. Z drugiej strony neurotyk ma ogromne problemy, by uwierzyć w to, że druga osoba może go kochać, a co za tym idzie, żąda dowodów miłości. Neurotyk potrafi być w związku, w którym jest upokarzany, tylko dlatego, że boi się być sam. Z tego względu taka osoba jest w stanie zrobić wszystko, by tylko nie zostać odrzuconym.

Przyczyny neurotyczności:

Jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na osobę neurotyczną, są czynniki psychologiczne. Przez to można rozumieć odporność na stres i sposoby na radzenie sobie w stresujących sytuacjach.

Pamiętajmy jednak, że neurotyczność jest jedynie cechą naszej osobowości, a nie chorobą psychiczną. Dopiero gdy przestajemy sobie radzić sami ze sobą, powinniśmy udać się do specjalisty po pomoc.

Jak poradzić sobie z neurotykiem?

Życie z neurotykiem nie należy do najprostszych, ale jednak jest możliwe. Należy mieć na uwadze, że w związku z osobowością neurotyczną można w jednej chwili być szczęśliwą parą, a w drugiej pełną złych emocji. To wszystko dzieje się za sprawą osób neurotycznych, które potrafią żądać od drugiej strony całkowitego poświęcenia. Partner lub partnerka może zapomnieć o spotkaniach z przyjaciółmi w samotności.

W takim związku trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, aby uważać się za szczęśliwą parą. Neurotykowi trzeba pomóc nauczyć się żartować ze słabości i kompleksów, które posiada każdy człowiek. Równie ważna jest praca nad pozytywną samooceną naszego partnera. Znajdźcie wspólną pasję, która jeszcze bardziej pozwoli Wam się zbliżyć do siebie.

Cechy osobowości neurotycznej

Osobowość neurotyczna jest jedną z wielkiej piątki typów osobowości opisanych przez Paula Costę i Roberta McCrea. Wspomniani badacze wyróżnili następujące typy osobowości: neurotyk, ekstrawertyk, otwartość, ugodowość, sumienność. Czynniki warunkujące ludzką osobowość są: realne, niezmienne, biologicznie uwarunkowane, niezależne od płci, przynależności etnicznej i kulturowej. Osoba lękliwa, nadwrażliwa, drażliwa i łatwo popadająca w złość to neurotyk.

Przyczyny osobowości neurotycznej

Naukowcy wyróżniają kilka przyczyn osobowości neurotycznej, np.:  niedostateczną ilość ciepła rodzicielskiego, odrzucenie oraz poniżanie i wzbudzanie niepewności przez opiekunów. Takie traktowanie dziecka przez rodziców skutkuje w życiu dorosłym brakiem stabilności emocjonalnej, to znaczy osobowością neurotyczną.  Psychologowie podkreślają, że neurotyczność jest cechą osobowości, a nie chorobą psychiczną. Pod względem fizjologicznym neurotyzm to nadmierna aktywność współczulnego układu nerwowego. Osobowość neurotyczna nie podlega terapii,  a jedynie cechująca ją niska samoocena, nerwica lub zaburzenia lękowe.

Cechy osobowości neurotyka

Neurotycy nie mają łatwego życia. Brakuje im równowagi emocjonalnej, cechuje ich zmienność nastroju, z przewagę emocji określanych jako negatywne, np.: frustracja, złość, samotność, poczucie winy, zamartwianie się, irytacja, niepokój. Szybkie przechodzenie od jednej emocji do drugiej to klasyczna cecha neurotyka. Niepokój, lęki i niezadowolenie są wyolbrzymione i niewspółmierne do sytuacji.

Neurotycy to ludzie nieśmiali, wykazujący tendencję  do wycofywania się w momentach trudnych, często nadmiernie rozpamiętują sytuacje z przeszłości i nie realizują swoich pragnień. Bardzo dokładnie analizują każdą sytuację, nadmiernie rozmyślają o problemie, przez co nakręcają spiralę strachu.  Unikają ryzyka i niebezpieczeństwa, nie interesuje ich sport ekstremalny, ani żadne przygody. Spokój i stabilizacja to najważniejsze wartości, dzięki którym neurotycy mają poczucie bezpieczeństwa.

Neurotyk często popada w depresję i stany lękowe. Zamartwianie się z jednej strony stoi na drodze do realizacji celów i pragnień, ale z drugiej strony sprawia, że neurotyk troszczy się o siebie, np.: robi regularne badania, uczy się do egzaminu, kupuje polisę ubezpieczeniową. Chce mieć wszystko pod kontrolą, stara się unikać stresu i niespodziewanych sytuacji.  Prowadzi zdrowy tryb życia.

Dążenie do perfekcji

Neurotyk to człowiek, który dąży do perfekcji. Dlatego wśród neurotyków jest bardzo wielu dobrych, cenionych pracowników, którzy znakomicie wykonują swoje obowiązki służbowe. Wielu neurotyków to wybitni, cenieni w swoich dziedzinach naukowcy. Niestety, płacą za dążenie do ideału bardzo wysoką cenę – szybko wypalają się, są zbyt krytyczni wobec siebie i wiecznie niezadowoleni ze swoich osiągnięć. Brakuje im optymizmu i doceniania swoich osiągnięć. Nawet jeżeli osiągnięcia neurotyka doceniają inni, to taka osoba zawsze jest niezadowolona ze swoich osiągnięć, szuka drugiego dna, choćby malutkiego uchybienia i ma destrukcyjne myśli. Wiele badań naukowych wskazuje, że dążenie do perfekcji zwiększa ryzyko anoreksji lub otyłości. Na powyższe zaburzenia szczególnie narażeni są neurotycy.

Uważny obserwator

Neurotycy to osoby, którzy bardzo uważnie obserwują rzeczywistość i otaczających ich ludzi. Analizują mowę ciała i ton głosu rozmówcy, wyczuwają niebezpieczeństwo oraz trafnie oceniają dobre lub złe intencje rozmówcy. Ma to swoje dobre strony – neurotyka nie można zaskoczyć. 

Świadomość braku emocjonalnej równowagi

Neurotyk ma świadomość tego, że żyje w ciągłym lęku i nieraz bez powodu zamartwia się oraz tego, że brakuje mu równowagi emocjonalnej. Akceptuje te trudne cechy swojego charakteru.

Troska o rodzinę

Neurotyk to osoba, która martwi się nie tylko o siebie, ale także o członków swojej rodziny i o przyjaciół. Przejmuje się problemami najbliższych, stara się im pomóc – udziela rad, wyciąga z tarapatów.  Czasem spotykają się z zarzutem nadopiekuńczości i przesadnego pesymizmu w ocenie sytuacji. Neurotyk jest osobą nadwrażliwą emocjonalnie i dlatego przejmuje się kłopotami innych.

Neurotyk w związku

Neurotycy mają tendencję do idealizowania partnera, co bywa niebezpieczne w przypadku przemocy w rodzinie. Są to osoby, które poszukują akceptacji i ciągłego zainteresowania. Niestety, często są ofiarami w toksycznych związkach. Neurotyk potrzebuje stałego wyznawania uczuć, czułości i utwierdzania go w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Potrafią być czułymi, wspaniałymi partnerami.  Osoba żyjąca w związku z neurotykiem powinna pracować nad pozytywną samooceną partnera o osobowości neurotycznej i wytyczyć jasne granice prywatności dla obojga.

Neurotyk to osoba nieśmiała, podatna na lęki, ale jednocześnie bardzo ambitna i troszcząca się o innych. Nie lubi ryzyka, najpewniej czuje się wtedy, kiedy ma wszystko zaplanowane i dopięte na ostatni guzik. W osiąganiu sukcesu neurotykowi przeszkadza nadmierna samokrytyka.

Podsumowując

Neurotyczność jest definiowana jako emocjonalna niestabilność lub niemożność dostosowania się. Inni jeszcze definiują ją jako brak samokontroli, słabą zdolność do radzenia sobie ze stresem psychicznym i tendencję do narzekań. W związkach partnerskich bywa uciążliwa, ale jest możliwa do pokonania.

Rekomendowane

1 komentarz

  1. […] Więcej można znaleźć na stronie https://abcrozwoju.pl natomiast więcej na temat Kim jest neurotyk? Co to jest neurotyczność? […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *