Psychoterapia psychodynamiczna online

Psychoterapia psychodynamiczna online

Psychika człowieka jest skomplikowanym mechanizmem, którego działanie zależy od wielu powiązanych ze sobą procesów. Znaczy to, że podobnie jak w przypadku zdrowia fizycznego może dojść do zaburzenia funkcji poszczególnych procesów. Zły stan psychiczny wpływa na zdrowie fizyczne i odwrotnie – dolegliwości fizyczne pociągają za sobą kryzysy psychiczne. Zdrowie człowieka składa się przecież ze zdrowia fizycznego i psychicznego. Prawidłowe zdiagnozowanie i leczenie zaburzeń psychicznych wymaga dobrania odpowiedniej diagnostyki i terapii. Jedną z bardziej znanych terapii jest psychoterapia psychodynamiczna.

Najważniejsze założenia psychoterapii dynamicznej

Na życie człowieka wpływają wszelkie doświadczenia życiowe. Nawet wydarzenia z przeszłości mogą odbijać się na teraźniejszym funkcjonowaniu danej osoby. Kiedy problemy z psychiką przerastają człowieka, warto zwrócić się o pomoc do psychoterapeuty. Specjalista może zaproponować psychoterapię psychodynamiczną, opartą na założeniu, że przyczyną objawów psychopatologicznych są nieuświadomione popędy. Są one wewnętrznie tłumione, przez coś, co można określić mianem: „wewnętrznego cenzora”, który nie pozwala im manifestować się w życiu pacjenta w zdrowej formie. Tłumione potrzeby i popędy szukają jakiejś drogi ujścia i wywołują objawy neurotyczne. Inaczej mówiąc, naszym życiem sterują  nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby, nierozwiązane w przeszłości konflikty. Nie można zrozumieć psychicznego jednostki bez refleksji nad  sferą nieświadomości danej osoby.

Cel psychoterapii dynamicznej

Podjęcie terapii psychologicznej to dobry krok na drodze do zrozumienia swoich problemów i osobowości. Terapia psychodynamiczna ma na celu wydobycie ukrytych popędów i potrzeb za pomocą rozmowy pacjenta z terapeutą. Osoba korzystające z terapii jest zachęcana do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, także sprawami wstydliwymi i skrywanymi w życiu codziennym. Terapeuta podąża za dynamiką  przeżyć psychicznych klienta, poszukuje z pacjentem nowego rozumienia, nie doradza. Warunkiem koniecznym w terapii psychodynamicznej jest zaufanie obu stron. Sprawdź więcej tutaj: https://sensly.com/

Mówienie o swoich problemach

Zadaniem pacjenta jest powiedzieć o swoich problemach, a powinnością terapeuty jest dokonywanie interpretacji tych wypowiedzi i prowadzić człowieka po zakrętach jego własnej psychiki. Pacjent musi zrozumieć jakie uwarunkowania sprawiają, że zachowuje się w dany sposób. Prawidłowo przeprowadzona terapia psychodynamiczna online powinna zredukować  wewnętrzne zahamowania pacjenta i przekierować je na budowanie konstruktywnych sposobów realizacji życiowych potrzeb.

Terapia psychodynamiczna ułatwia pacjentowi nawiązywanie kontaktów i relacji z innymi ludźmi, poprawia umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją. Osoba, która przeszła wspomniany rodzaj terapii, potrafi zastąpić zachowania negatywne pozytywnymi emocjami.  Pacjent, który z różnych powodów nie może skorzystać z terapii stacjonarnej, ma możliwość w brania udziału w terapii psychodynamicznej online.

Więcej na: https://sensly.com/specjalisci/_psychodynamiczny

Rekomendowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *