Co wyróżnia najbardziej efektywnych HR-owców od przeciętnych?

Co wyróżnia najbardziej efektywnych HR-owców od przeciętnych

W dzisiejszym krajobrazie biznesowym specjaliści HR odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu organizacji. Chociaż wszyscy posiadają pewien poziom wiedzy specjalistycznej, to istnieją pewne cechy i umiejętności, które odróżniają najskuteczniejszych specjalistów od tych przeciętnych. Wyróżniają się oni nie tylko techniczną wiedzą z zakresu HR, ale także posiadają zdolności przywódcze i strategiczne nastawienie, by zapewniać wyjątkowe wyniki. W tym artykule przyjrzymy się temu, co wyróżnia najlepszych specjalistów HR.

Inteligencja emocjonalna

Liczne badania wykazały, że tym, co wyróżnia wybitnych liderów od przeciętnych, jest samoświadomość emocjonalna i samokontrola. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia emocji własnych i innych oraz tego, w jaki sposób wpływają one na zachowanie, a następnie wykorzystywanie tej wiedzy do motywowania innych. 

Samoświadomość, empatia, zdolność do motywowania i kierowania emocjami to cechy charakterystyczne inteligencji emocjonalnej. Dział Personalny HR pomaga firmie, pośrednicząc między zarządem a pracownikami, zajmując się sprawami personalnymi i tworząc kulturę organizacji. HR pomaga również w budowaniu ścieżek kariery i postępach w rozwoju. W związku z tym, oprócz zasobów intelektualnych i wiedzy specjalistycznej pracowników, inteligencja emocjonalna jest jednym z obszarów, która wyróżnia najbardziej efektywnych HR-owców od tych przeciętnych.

Świadomość społeczna

Osoby pozbawione tej umiejętności nie rozumieją, że w interakcjach społecznych muszą bardziej skupiać się na drugiej osobie niż na sobie. Przegapiają ważne sygnały, ponieważ zawsze myślą o tym, co powiedzą dalej. Dziś firmy są często oceniane przez pryzmat tego, jak rozwiązują lokalne i międzynarodowe problemy społeczne, a wizerunek i konkurencyjność firm są coraz bardziej zależne od społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności biznesowej. Ponadprzeciętni HR-owcy powinni posiadać i rozumieć aktualną świadomość społeczną.

Wyczulony słuch

Ponadprzeciętny pracownik HR powinien mieć zmysł słuchu wyselekcjonowany na braki w wypowiedzi lub niespójności w wypowiedziach, co podczas spotkania rekrutacyjnego czy rozmów z pracownikami pozwala mu dopytywać o tematy pominięte, a także wyłapać z tonu wypowiedzi, że coś nie do końca brzmi przekonywująco.

Rozwój

Choć branża HR przeszła ogromne zmiany, nie oznacza to, że nie będzie się rozwijać w dalszym ciągu. Większość zawodów doświadcza teraz obecności nowoczesnych technologii, robotyzacji i automatyzacji. W związku z tym każdy, kto chce pracować i wyróżniać się w obszarze HR, powinien starać się stale rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, oraz na bieżąco śledzić i analizować rynek.

Umiejętności analityczne

Nie chodzi tu tylko o zbieranie danych, ale o umiejętne ich interpretowanie i wykorzystanie. Umiejętność pracy w oparciu o dane jest kluczowa w osiąganiu lepszych wyników. Specjaliści i pracownicy HR powinni wykorzystywać narzędzia analityczne i dane do podejmowania świadomych decyzji, wyciągania wnioskówprzewidywania, a nawet pomiaru efektywności inicjatyw HR.  Skuteczna analiza danych pozwala uzyskać cenne informacje, które pomogą w lepszym zatrudnianiu, zarządzaniu wydajnością i praktykach angażowania pracowników. Jakie dane warto analizować?  Przykładowo:

  • Nieobecności i zachorowania pracowników.
  • Średnia długość stażu w firmie.
  • Liczba nowych rekrutacji i osób, które opuściły firmę.
  • Średni wiek pracowników.
  • Wysokość wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w różnych działań.
  • Liczba nadgodzin.

Katalog cech, które wyróżniają ponadprzeciętnych pracowników HR, nie jest oczywiście zamknięty. Powyższa lista jest tylko krótką wskazówką, na co warto zwrócić uwagę.

Rekomendowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *