Praca w przyjaznej atmosferze – kultura organizacyjna

Praca w przyjaznej atmosferze - kultura organizacyjna

Celem każdej firmy jest osiągnięcie zysku i realizacja planów sprzedażowych bądź usługowych.  Nie można oczekiwać finansowego sukcesu bez odpowiedniego zarządzania pracownikami. Zasady panujące w firmie powinny być znane i akceptowane przez całą załogę.  Pozwala to na sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi, lepsze relacje między pracownikami i pracodawcą oraz między firmą a klientami. Sukcesy i porażki w biznesie mają związek z kulturą organizacyjną firmy.

Jak rozumieć pojęcie kultura organizacyjna?

Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie „kultury organizacyjnej”.  W psychologii biznesu najpopularniejsze są dwie teorie: Elliotta Jacquesa i  Edgara Scheina. Wdług E. Jacquesa kultura organizacyjna to: zwyczajowy sposób myślenia i odczuwania, jaki muszą poznać nowi członkowie zespołu pracowniczego i zaakcpetować, jeżeli chcą być postrzegani jako pracownicy. Z kolei E. Schein podkreśla, że kultura organizacyjna to wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub rozwinięty przez grupę, który okazał się wartościowy. Nowi członkowie powinni go sobie przyswoić jako właściwy sposób postrzegania i myślenia na terenie firmy. Każde przedsiębiorstwo ma swoje zasady i wartości, na których buduje swoją markę i atmosferę w pracy.

Funkcje kultury organizacyjnej

Firma, już w monecie zakładania powinna wypracowywać  system wartości, który powinien być kierunkowskazem dla pracowników dotyczącym zachowania się w pracy. Kultura organizacyjna stanowi trzon systemu wartości firmy i pełni kilka funkcji. Po pierwsze: ułatwia zrozumienie misji, celu i wartości firmy oraz przeniesienie zapisanych wartości na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Po drugie kultura organizacyjna integruje pracowników firmy wokół wykonywanych zadań i działania dla dobra miejsca , w którym pracują. Pracownicy otrzymują wzór zachowań. Po trzecie kultura organizacyjna ułatwia stosowanie jednolitych kryteriów oceny pracowników. Po czwarte jednolity zestaw norm umożliwia posługiwanie się wspólnym językiem i aparatem pojęciowym, co usprawnia  komunikację i wykonywanie zdań. Po piąte kultura organizacyjna jest nieocenionym narzędziem do wypracowania hierarchii władzy w firmie, dzięki czemu unika się konfliktów kompetencyjnych między poszczególnymi organami zarządczymi.

Poczucie stabilizacji

Wielką wartością kultury organizacyjnej jest to, że zapewnia ona stabilizację zasad funkcjonujących w firmie. Ułatwia tworzenie i utrzymanie kreatywnego zespołu pracowników. Zdefiniowanie wizji i wartości firmowych sprawia, że ludzie mają większą świadomość celów i efektywnie pracują. Bardzo istotne dla pracy pracownika i jego poczucia wartości ma polityka awansów  w firmie. Doceniony pracownik, który ma świadomość celów i wartości swojej firmy, pracuje wydajniej.

Pojęcie kultury organizacyjnej zostało spopularyzowane w latach osiemdziesiątych. Klienci dostrzegają dobre podejście pracowników do wykonywania zadań. Oznacza to, że kultura organizacyjna przyczynia się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Rekomendowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *