Kurs angielskiego C1 – co musisz o nim wiedzieć?

Kurs angielskiego C1 – co musisz o nim wiedzieć

Certyfikaty językowe z angielskiego są potwierdzeniem naszych umiejętności. Posiadanie odpowiedniego certyfikatu jest w wielu sytuacjach niezbędne, dlatego warto odbyć kurs języka angielskiego, który poszerzy zakres naszych umiejętności językowych i przygotuje do egzaminu. Kiedy warto zrobić kurs angielskiego C1? 

Sama znajomość języka angielskiego nie zawsze wystarczy. W wielu sytuacjach potrzebny jest jeszcze odpowiedni certyfikat, który jest udokumentowaniem posiadanej wiedzy. Jeśli starasz się o pracę, w której musisz swobodnie używać języka angielskiego lub wybierasz się na studia wyższe z wykładowym angielskim, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie może okazać się niezbędny. Egzamin C1 Advanced, szerzej znany jako egzamin CAE (Cambridge English: Advanced) to prestiżowy certyfikat potwierdzający posługiwanie się językiem angielskim na poziomie C1. Co warto o nim wiedzieć?

Kurs angielskiego C1 – najważniejsze informacje

Egzamin C1 Advanced ma za zadanie sprawdzić znajomość języka angielskiego na poziomie C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kurs angielskiego C1 jest odpowiedni dla osób, które chcą swobodnie porozumiewać się, brać udział spotkaniach i dyskusjach oraz bez problemu wyrażać swoje opinie w języku angielskim. Osoby zdające egzamin C1 muszą więc posługiwać się swobodnie językiem angielskim w większości sytuacji, które spotykają je w życiu. 

Egzamin sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i testuje cztery umiejętności językowe, czyli czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Pod uwagę brana jest również znajomość gramatyki i słownictwa. Certyfikat C1 Advanced świadczy o tym, że dana osoba zna język angielski w stopniu, który wystarczy, aby studiować na uczelni wyższej z wykładowym językiem angielskim oraz swobodnie porozumiewać się tym językiem w pracy. 

Język angielski w praktyce – jak wygląda egzamin C1 Advanced?

Dobra szkoła języków obcych prowadząca kursy językowe przygotowujące do egzaminu, pozwala zdobyć umiejętności, które ułatwią otrzymanie certyfikatu. Egzamin C1 Advanced składa się z czterech części:

  • Czytanie i stosowanie struktur językowych. Zadaniem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z gazet, broszur informacyjnych czy różnego typu utworów literackich. Zdający musi umieć znaleźć w tekstach konkretne informacje, rozumieć ich sens czy też rozpoznawać nastawienie postaci do opisywanych kwestii. 
  • Pisanie. Należy napisać dwie prace – jedna jest taka sama dla wszystkich, a temat drugiej można wybrać z kilku propozycji. 
  • Rozumienie ze słuchu. Ta część egzaminu ma sprawdzić umiejętność rozumienia języka angielskiego mówionego w różnych sytuacjach. Przedstawione są nagrania, takie jak rozmowy, komunikaty, dyskusje, wywiady, audycje radiowe czy wiadomości, a zdający musi wyłowić szczegółowe informacje i zrozumieć sens wysłuchanych fragmentów.
  • Mówienie. W tej części egzaminu bierze udział dwoje egzaminatorów i dwoje zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania, a drugi przysłuchuje się rozmowie. Egzaminator rozmawia ze zdającym na temat codziennych zajęć czy spędzania wolnego czasu. Następnie każdy ze zdających dostaje ilustrację, którą musi omówić. W kolejnym kroku zdający wykonują wspólnie zadanie na podstawie otrzymanych od egzaminatora wskazówek, a później muszą przestawić wyniki dyskusji. 

Dlaczego warto posiadać certyfikat C1 Advanced?

Bez posiadania odpowiedniego certyfikatu świadczącego o stopniu znajomości języka angielskiego często nie mamy szans na staranie się o wymarzoną pracę, czy realizację innych planów. Certyfikat C1 Advanced świadczy o tym, że nasz poziom znajomości języka angielskiego wystarczy, aby studiować na uczelni wyższej z językiem angielskim wykładowym, czy swobodnie posługiwać się angielskim w pracy, w której ta znajomość jest niezbędna. Egzamin testuje praktyczną znajomość języka i jest oparty na zadaniach z realnego życia. Certyfikat jest uznawany przez wielu pracodawców i instytucje edukacyjne na całym świecie. Dzięki niemu masz więc łatwiejszy start na uczelnie wyższe i większą szansę na znalezienie wymarzonej pracy.

Rekomendowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *